Hotet mot Sjöbergen

Sjobergen”Det har funnits planer på att bygga bostäder här i Sjöbergen i flera år.
Men det var först för två år sedan som det blev ett reellt hot.”

När staden ska förtätas går grönområden förlorade.
Möt människorna som vill rädda oasen vid Älvsborgsbrons fäste.