Hundergången

Still 1jonas2Antalet hundar som får antidepressiva läkemedel har ökat
lavinartat de senaste åren.
Och det blir allt vanligare att sälja bara några månader gamla valpar.
Hunden i stan, glömmer vi bort den? Och i så fall, varför?